Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

university

Bản dịch

đại học, trường đại học

How
many
students
are
there
in
your
university
?

Có mấy học sinh ở trong trường đại học của bạn?

Có 6 lời bình

Their
university
is
open
.

Trường đại học của họ thì mở cửa.

Có 13 lời bình

She
sees
the
university
.

Cô ấy thấy trường đại học.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu