Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

universe

Bản dịch

vũ trụ

The
Earth
is
not
the
center
of
the
universe
.

Trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ.

Có 5 lời bình

There
are
many
stars
in
the
universe
.

Có rất nhiều ngôi sao trong vũ trụ .

Có 3 lời bình

The
Earth
is
not
the
center
of
the
universe
.

Trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu