Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

unit

Bản dịch

đơn vị, bài, cục

They
study
the
first
unit
.

Họ học bài đầu tiên.

Có 6 lời bình

The
unit

Đơn vị

Có 4 lời bình

They
study
the
first
unit
.

Họ học bài đầu tiên.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu