Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

under

Bản dịch

dưới, ở dưới

Your
menu
is
under
the
plate
.

Thực đơn của bạn thì ở dưới cái đĩa.

Có 11 lời bình

The
shirt
is
under
the
pants
.

Cái áo thì ở dưới những cái quần.

Có 33 lời bình

Is
the
spider
under
the
cheese
?

Con nhện có ở dưới phô mai không?

Có 25 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu