Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

two

Bản dịch

hai, đôi

The
victims
are
two
men
and
a
woman
.

Những nạn nhân là hai người đàn ông và một người phụ nữ.

Có 1 lời bình

I
have
two
cats
and
five
fish
.

Tôi có hai con mèo và năm con cá.

Có 16 lời bình

Five
,
four
,
three
,
two
,
one

Năm, bốn, ba, hai, một

Có 48 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu