Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

twice

Bản dịch

hai lần, gấp hai, gấp đôi

I
see
her
twice
a
month
.

Tôi gặp cô ta hai lần mỗi tháng.

Có 33 lời bình

He
is
twice
my
age
.

Anh ấy gấp đôi tuổi của tôi.

Có 30 lời bình

Twice
is
too
much
.

Gấp đôi thì quá nhiều.

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu