Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

twenty

Bản dịch

hai mươi

A
day
has
twenty
-
four
hours
.

Một ngày có hai mươi bốn tiếng.

Có 20 lời bình

Twenty
families
live
here
.

Hai mươi gia đình sống ở đây.

Có 19 lời bình

Twenty
years
already
!

Đã hai mươi năm rồi!

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu