Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

twelve

Bản dịch

mười hai

I
go
to
bed
at
twelve
.

Tôi đi ngủ lúc mười hai giờ.

Có 23 lời bình

My
little
brother
is
twelve
.

Em trai tôi mười hai tuổi.

Có 10 lời bình

A
year
has
twelve
months
.

Một năm có mười hai tháng.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu