Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tv

Bản dịch

tivi, ti vi

Do
you
have
a
TV
?

Bạn có một cái tivi không?

Có 26 lời bình

I
have
a
TV
.

Tôi có một cái TV.

Có 9 lời bình

Where
is
the
TV
?

Cái Tivi ở đâu?

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu