Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

turtles

Bản dịch

những con rùa

We
are
turtles
.

Chúng tôi là những con rùa.

Có 86 lời bình

They
are
turtles
.

Chúng là những con rùa.

Có 28 lời bình

The
turtles

Những con rùa

Có 74 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu