Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

turns

Bản dịch

quay sang, trở thành

Chia động từ của turn

The
house
turns
into
a
hotel
.

Căn nhà trở thành một khách sạn.

Có 3 lời bình

He
turns
to
her
.

Anh ấy quay sang cô ấy.

Có 7 lời bình

She
turns
on
the
lamp
.

Cô ấy bật đèn.

Có 23 lời bình

Tất cả thể động từ của turn

ngôihiện tạiquá khứ
Iturnturned
he/she/itturnsturned
you/we/theyturnturned

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu