Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

turn

Bản dịch

lượt, rẽ/quẹo, lật

I
turn
to
the
right
.

Tôi rẽ phải.

Có 14 lời bình

Turn
off
the
engine
.

Tắt động cơ.

Có 10 lời bình

Turn
left
!

Rẽ trái!

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu