Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

trying

Bản dịch

I
am
trying
to
learn
English
.

Tôi đang cố gắng học tiếng Anh.

Có 14 lời bình

What
are
you
trying
to
do
?

Bạn đang cố gắng làm gì?

Có 8 lời bình

I
am
trying
to
sleep
.

Tôi đang cố gắng ngủ.

Có 1 lời bình

Tất cả thể động từ của try

ngôihiện tạiquá khứ
Itrytried
he/she/ittriestried
you/we/theytrytried

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu