Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

try

Bản dịch

thử, cố gắng

Why
not
try
it
on
?

Tại sao không mặc thử nó lên?

Có 18 lời bình

You
try
on
a
dress
.

Bạn thử một cái đầm.

Có 15 lời bình

They
try
the
food
.

Họ thử món ăn.

Có 50 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu