Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

true

Bản dịch

thật, đúng, thật sự

She
is
a
true
mother
.

Cô ấy là một người mẹ đích thực.

Có 6 lời bình

This
is
generally
true
.

Điều này nói chung là đúng.

Có 5 lời bình

Everything
he
says
is
true
.

Mọi thứ anh ấy nói là thật.

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu