Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tries

Bản dịch

cố gắng, thử

Chia động từ của try

He
tries
to
love
her
.

Anh ấy cố gắng yêu cô ấy.

Có 16 lời bình

She
tries
on
the
shoes
.

Cô ấy thử đôi giầy.

Có 10 lời bình

He
tries
the
soup
.

Anh ấy thử món súp.

Có 22 lời bình

Tất cả thể động từ của try

ngôihiện tạiquá khứ
Itrytried
he/she/ittriestried
you/we/theytrytried

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu