Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

trend

Bản dịch

xu thế, xu hướng

It
is
a
good
trend
.

Nó là một xu hướng hay .

Có 5 lời bình

The
trend
is
clear
.

Xu hướng thì rõ .

Có 14 lời bình

The
trend

Xu hướng

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu