Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tree

Bản dịch

cây

There
is
a
cat
on
the
tree
.

Có một con mèo ở trên cây.

Có 2 lời bình

This
is
a
very
big
tree
.

Đây là một cái cây rất to.

Có 5 lời bình

That
is
a
tall
tree
.

Đó là một cái cây cao.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu