Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

travel

Bản dịch

du lịch

They
travel
between
the
town
and
the
beaches
.

Họ du lịch giữa thị trấn và những bãi biển.

Có 2 lời bình

I
travel
during
the
summer
.

Tôi du lịch trong suốt mùa hè.

Có 15 lời bình

We
travel
together
.

Chúng tôi du lịch cùng nhau.

Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của travel

ngôihiện tạiquá khứ
Itraveltravelledtraveled
he/she/ittravelstravelledtraveled
you/we/theytraveltravelledtraveled

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu