Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu
  1. Từ điển
  2. traffic

traffic

Bản dịch

giao thông

He
is
a
traffic
police
officer
.

Anh ấy là một cảnh sát giao thông.

Có 14 lời bình

He
is
a
traffic
police
officer
.

Anh ấy là một cảnh sát giao thông.

Có 14 lời bình

There
is
a
lot
of
traffic
today
.

Có rất nhiều giao thông hôm nay.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu