Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tower

Bản dịch

tháp

I
see
the
tower
from
my
place
.

Tôi thấy tòa tháp từ chỗ của mình.

Có 1 lời bình

The
tower

Tòa tháp

Có 4 lời bình

I
see
the
tower
from
my
place
.

Tôi thấy tòa tháp từ chỗ của mình.

Có 1 lời bình

Tất cả thể động từ của tower

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu