Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

towards

Bản dịch

về phía, thẳng

Walk
towards
him
!

Đi bộ về phía anh ấy đi!

Có 98 lời bình

She
walks
towards
him
.

Cô ấy đi về phía anh ấy.

Có 82 lời bình

You
go
towards
the
horse
.

Bạn đi về phía con ngựa.

Có 55 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu