Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

touching

Bản dịch

đang chạm, đang đụng

Chia động từ của touch

The
girl
is
touching
the
flowers
.

Cô gái đang chạm những bông hoa.

Có 4 lời bình

The
child
was
touching
the
cat
.

Đứa bé đang chạm vào con mèo.

Có 1 lời bình

The
boy
is
touching
the
sand
.

Cậu bé đang chạm vào cát.

Có 19 lời bình

Tất cả thể động từ của touch

ngôihiện tạiquá khứ
Itouchtouched
he/she/ittouchestouched
you/we/theytouchtouched

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu