Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

touched

Bản dịch

đã chạm, đã đụng, đã sờ

Chia động từ của touch

My
friends
and
I
touched
an
elephant
.

Các bạn tôi và tôi đã chạm vào một con voi.

Có 3 lời bình

She
touched
the
table
.

Cô ấy đã chạm vào cái bàn.

Có 13 lời bình

I
touched
the
cat
.

Tôi đã chạm vào con mèo.

Có 8 lời bình

Tất cả thể động từ của touch

ngôihiện tạiquá khứ
Itouchtouched
he/she/ittouchestouched
you/we/theytouchtouched

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu