Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

top

Bản dịch

trên, đỉnh

My
dog
sleeps
on
top
of
my
shirt
.

Con chó của tôi ngủ trên áo tôi.

Có 7 lời bình

The
cat
sleeps
on
top
of
the
dog
.

Con mèo ngủ trên con chó.

Có 62 lời bình

The
book
is
on
top
.

Quyển sách ở trên đỉnh.

Có 43 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu