Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

toothpaste

Bản dịch

kem đánh răng

What
is
toothpaste
?

Kem đánh răng là cái gì?

Có 15 lời bình

Where
is
the
toothpaste
?

Kem đánh răng thì ở đâu?

Có 15 lời bình

Which
toothpaste
?

Kem đánh răng nào?

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu