Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

toothbrush

Bản dịch

Bàn chải đánh răng

Toothbrush
and
toothpaste

Bàn chải đánh răng và kem đánh răng

Có 22 lời bình

A
toothbrush

Một cái bàn chải đánh răng

Có 13 lời bình

The
toothbrush

Bàn chải đánh răng

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu