Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

took

Bản dịch

đã lấy, đã mang

Chia động từ của take

She
took
everything
away
from
him
.

Cô ấy đã lấy tất cả mọi thứ từ anh ấy.

Có 2 lời bình

He
took
us
to
the
zoo
.

Anh ấy đã dẫn chúng tôi đến sở thú.

Có 4 lời bình

She
took
a
green
apple
.

Cô ấy đã lấy một quả táo xanh lục.

Có 30 lời bình

Tất cả thể động từ của take

ngôihiện tạiquá khứ
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu