Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

too

Bản dịch

quá, cũng

Yes
,
I
think
so
too
.

Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.

Có 24 lời bình

I
love
you
too
.

Tôi cũng yêu bạn.

Có 26 lời bình

There
is
too
little
milk
.

quá ít sữa.

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu