Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tonight

Bản dịch

tối nay, tối hôm nay, đêm nay

They
go
to
a
dinner
tonight
.

Họ đi ăn bữa tối vào tối nay.

Có 14 lời bình

Tonight
I
cook
dinner
.

Tối nay tôi nấu bữa tối.

Có 61 lời bình

Tonight
,
we
cook
.

Tối nay, chúng tôi nấu.

Có 29 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu