Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tongue

Bản dịch

lưỡi

Spanish
is
her
mother
tongue
.

Tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ đẻ của cô ấy.

Có 2 lời bình

I
want
to
see
your
tongue
.

Tôi muốn xem lưỡi của bạn.

Có 2 lời bình

The
tongue

Cái lưỡi

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu