Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tomato

Bản dịch

cà chua

I
have
a
tomato
and
an
apple
.

Tôi có một quả cà chua và một quả táo.

Có 61 lời bình

The
man
eats
a
tomato
.

Người đàn ông ăn một quả cà chua.

Có 14 lời bình

The
girls
eat
a
tomato
.

Những cô gái ăn một quả cà chua.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu