Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

to

Bản dịch

đến, để, với

I
want
to
have
a
dog
.

Tôi muốn có một con chó.

Có 125 lời bình

We
listen
to
you
.

Chúng tôi lắng nghe bạn.

Có 55 lời bình

We
write
to
Santa
Claus
.

Chúng tôi viết cho ông già Noel.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu