Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

through

Bản dịch

qua, xuyên qua, đến

We
walk
through
it
.

Chúng tôi đi bộ xuyên qua nó.

Có 10 lời bình

I
look
through
the
window
.

Tôi nhìn xuyên qua cửa sổ.

Có 12 lời bình

I
see
through
the
paper
.

Tôi nhìn xuyên qua giấy.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu