Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

three

Bản dịch

ba

The
conference
starts
at
three
.

Hội nghị bắt đầu lúc ba giờ.

Có 3 lời bình

He
is
the
father
of
three
children
.

Anh ta là bố của ba đứa trẻ.

Có 3 lời bình

His
aunt
has
three
cats
.

Dì anh ấy có ba con mèo.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu