Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

threat

Bản dịch

mối đe doạ, sự đe dọa, mối nguy hiểm

The
threat
is
real
.

Mối đe dọa là thật.

Có 6 lời bình

The
threat

Mối đe dọa

Có 10 lời bình

The
threat
is
real
.

Mối đe dọa là thật.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu