Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

thought

Bản dịch

đã nghĩ, nghĩ (q.khứ)

Chia động từ của think

I
believe
he
thought
for
five
minutes
.

Tôi tin là anh ấy đã nghĩ trong năm phút.

Có 2 lời bình

He
thought
about
his
parents
.

Anh ấy đã nghĩ về cha mẹ của anh ấy.

Có 29 lời bình

I
thought
you
were
a
doctor
.

Tôi đã nghĩ bạn đã là một bác sĩ.

Có 14 lời bình

Tất cả thể động từ của think

ngôihiện tạiquá khứ
Ithinkthought
he/she/itthinksthought
you/we/theythinkthought

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu