Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

those

Bản dịch

đó, kia

Those
are
the
important
questions
.

Đó là những câu hỏi quan trọng.

Có 2 lời bình

Those
are
interesting
books
.

Đó là những cuốn sách thú vị.

Có 18 lời bình

Those
are
your
dogs
.

Đó là những con chó của bạn.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu