Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

thirty

Bản dịch

ba mươi

She
is
thirty
-
three
.

Cô ấy ba mươi ba tuổi.

Có 14 lời bình

Thirty
minutes
later

Ba mươi phút sau

Có 8 lời bình

Thirty
years

Ba mươi năm

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu