Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

thirteen

Bản dịch

mười ba

Why
not
the
number
thirteen
?

Tại sao không phải là số mười ba?

Có 13 lời bình

We
have
thirteen
people
.

Chúng tôi có mười ba người.

Có 9 lời bình

I
have
thirteen
cats
.

Tôi có mười ba con mèo.

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu