Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

thinking

Bản dịch

đang nghĩ, đang suy nghĩ

Chia động từ của think

What
are
you
thinking
of
your
new
job
?

Bạn đang nghĩ cái gì về công việc mới của bạn?

Có 3 lời bình

I
am
thinking
of
another
way
.

Tôi đang suy nghĩ về cách thức khác.

Có 3 lời bình

We
are
thinking
about
it
.

Chúng tôi đang suy nghĩ về nó.

Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của think

ngôihiện tạiquá khứ
Ithinkthought
he/she/itthinksthought
you/we/theythinkthought

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu