Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

thing

Bản dịch

thứ, một thứ, điều

It
is
a
necessary
thing
.

Nó là một thứ cần thiết.

Có 15 lời bình

You
ask
the
same
thing
.

Bạn hỏi điều tương tự.

Có 8 lời bình

You
never
have
time
for
important
things
!

Bạn không bao giờ có thời gian cho những thứ quan trọng!

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu