Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

these

Bản dịch

này, đây là những

These
are
not
my
keys
.

Đây không phải là những cái chìa khoá của tôi.

Có 10 lời bình

These
are
my
books
.

Đây là những quyển sách của tôi.

Có 6 lời bình

These
are
my
friends
.

Đây là những người bạn của tôi.

Có 32 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu