Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

there

Bản dịch

đó, ở đó, ở kia

There
is
oil
on
the
shirts
.

Có dầu trên những chiếc áo.

Có 3 lời bình

No
,
it
is
over
there
.

Không, nó ở bên kia.

Có 19 lời bình

There
is
no
more
.

Không còn gì nữa.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu