Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

their

Bản dịch

của họ

Their
children
speak
English
.

Những đứa con của họ nói tiếng Anh.

Có 28 lời bình

Their
cats
drink
water
.

Những con mèo của họ uống nước.

Có 43 lời bình

Their
children
drink
milk
.

Các con của họ uống sữa.

Có 62 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu