Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

the

Bản dịch

con, cái, quyển

The
man
and
the
woman

Người đàn ông người phụ nữ

Có 24 lời bình

The
man
eats
the
apple
.

Người đàn ông ăn quả táo.

Có 44 lời bình

The
woman
drinks
water
.

Người phụ nữ uống nước.

Có 144 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu