Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

text

Bản dịch

đoạn chữ, văn bản, nguyên văn

I
am
reading
a
part
of
the
text
.

Tôi đang đọc một phần của đoạn chữ.

Có 2 lời bình

This
word
appears
in
the
text
.

Từ này xuất hiện trong đoạn chữ.

Có 1 lời bình

The
text
is
too
small
to
read
.

Tin nhắn thì quá nhỏ để đọc.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu