Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tennis

Bản dịch

quần vợt

He
is
a
good
tennis
player
.

Anh ta là một tuyển thủ quần vợt giỏi.

Có 4 lời bình

Soccer
is
more
popular
than
tennis
.

Bóng đá thì phổ biến hơn quần vợt.

Có 14 lời bình

Do
you
play
tennis
?

Bạn có chơi quần vợt không?

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu