Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tells

Bản dịch

He
tells
her
that
he
loves
her
.

Anh ấy nói với cô ấy rằng anh ấy yêu cô ấy.

Có 14 lời bình

She
tells
him
everything
.

Cô ấy nói với anh ấy tất cả mọi thứ.

Có 21 lời bình

She
tells
me
everything
.

Cô ấy kể cho tôi mọi thứ.

Có 17 lời bình

Tất cả thể động từ của tell

ngôihiện tạiquá khứ
Itelltold
he/she/ittellstold
you/we/theytelltold

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu