Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tell

Bản dịch

nói, nói cho, kể

Tell
her
we
love
her
.

Bảo với cô ấy chúng tôi yêu cô ấy.

Có 58 lời bình

Tell
me
.

Nói cho tôi đi.

Có 33 lời bình

You
tell
him
.

Bạn bảo anh ấy.

Có 61 lời bình

Tất cả thể động từ của tell

ngôihiện tạiquá khứ
Itelltold
he/she/ittellstold
you/we/theytelltold

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu